Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Mini-abonnement Permanente Vorming (5 lezingen in juni 2018)
Voor elke PV werden 2 punten Permanente Vorming aangevraagd

 

Algemene gegevens
 
Prijs leden: 75 EUR
Prijs leden - stagiairs: 50 EUR
Prijs niet-leden: 250 EUR

 

 

Activiteiten
 

05 juni 2018
Permanente Vorming 12 - Verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen - Mr. Ignace Claeys

11 juni 2018
Permanente Vorming 13 : Deontologie met Mr. Frank Judo

14 juni 2018
Permanente Vorming 14 -Fiscaal-juridisch kader van de advocaat met Mr. Katrien Bollen en Mr. Thomas Aertgeerts (Tiberghien) en ING

I.s.m. JABkes. Er werden twee punten Permanente Vorming aangevraagd. Deze uiteenzetting bestaat uit twee onderdelen:

Mr. Katrien Bollen en Mr. Thomas Aertgeerts (Tiberghien) geven een uiteenzetting met als titel "Managementvennootschap voor de advocaat. Zin en onzin". Geoffroy de Visscher, (Head of Channel Evolution Business van ING) zal een uiteenzetting geven over nieuwe juridisch-technologische toepassingen.

19 juni 2018
Permanente Vorming 15 - Financieel recht: de (verdere) omzetting van PSD 2 in Belgisch recht - Mr. Andreas Van Impe en Mr. Charlotte Reabel (K-Law)

Op 4 juni 2018 werd een wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp zorgt voor de (verdere) omzetting van de volgende elementen van Richtlijn 2015/2366/EU (PSD 2) in het Belgisch recht:  (i) het toepassingsgebied, (ii) bepaalde informatie- en transparantieplichten en (iii) de rechten en plichten van de betalingsdienstenaanbieder en de betalingsdienstengebruiker.

 Tijdens de uiteenzetting zullen de sprekers ingaan op de belangrijkste wijzigingen die het nieuwe PSD 2 regime invoert.

 

26 juni 2018
Permanente Vorming 16 - De nieuwe pandwet en alternatieve financieringstechnieken

Spreker is dr. Frederic Helsen (KU Leuven, Berquin notarissen). In deze uiteenzetting zullen de basisprincipes van de nieuwe pandwet aan bod komen, en wordt er ingegaan op de gevolgen en opportuniteiten voor professionele tussenpersonen, gevolgd door enkele toepassingen en nieuwe financieringsmodellen.  

 

 

Aankopen als individu   Aankopen als kantoor

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP