Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Permanente Vorming 15 - Financieel recht: de (verdere) omzetting van PSD 2 in Belgisch recht - Mr. Andreas Van Impe en Mr. Charlotte Reabel (K-Law)
Op 4 juni 2018 werd een wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp zorgt voor de (verdere) omzetting van de volgende elementen van Richtlijn 2015/2366/EU (PSD 2) in het Belgisch recht:  (i) het toepassingsgebied, (ii) bepaalde informatie- en transparantieplichten en (iii) de rechten en plichten van de betalingsdienstenaanbieder en de betalingsdienstengebruiker.

 Tijdens de uiteenzetting zullen de sprekers ingaan op de belangrijkste wijzigingen die het nieuwe PSD 2 regime invoert.

 

 

Algemene gegevens
 
Datum: 19 juni 2018
Tijdstip: 12u00
Locatie: FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Aantal beschikbare plaatsen: 120
Max. aantal kaarten per persoon: 120
Prijs leden: 25 EUR
Prijs leden - stagiairs: 15 EUR
Prijs niet-leden: 55 EUR
Contact: info@vlaamspleitgenootschap.be

 

 

Inschrijven als individu   Inschrijven als kantoor
Inschrijven met abonnement

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP