Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82
KBO-nummer: 0408.508.372
ING Privalis BE64 6300 2151 3952
info@vlaamspleitgenootschap.be
Lidmaatschap

Beste confraters,

 

Het Vlaams Pleitgenootschap zal zich ook in het gerechtelijk jaar 2016-2017 ten volle inzetten voor haar Brusselse confraters. Tal van activiteiten staan op het programma: een waaier aan recyclagemiddagen aan democratische prijzen, cultuuractiviteiten, de plechtige openingsactiviteiten met galadiner, de jaarlijkse studiedag, etc. 

 

Wij richten ons tot u met de vraag om uw lidmaatschap van het Vlaams Pleitgenootschap te hernieuwen of, mocht u nog geen lid zijn, om u aan te sluiten en te genieten van de talrijke voordelen die dergelijk lidmaatschap u biedt.

 

Onze leden kunnen immers rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.

 

Voor een agenda en een overzicht van de activiteiten verwijzen wij naar onze website www.vlaamspleitgenootschap.be, het Poelaertplein en onze elektronische aankondigingen.

 

De lidgelden voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 zijn : 

Advocaten stagiairs 40 EUR (*)
Advocaten (minder dan 15 jaar balie) 75 EUR (**)
Advocaten (vanaf 15 jaar balie) 85 EUR (***)
Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 jaar) 65 EUR
Steunende leden (niet-advocaten 35 jaar of ouder) 75 EUR
Ereleden (namen worden gepubliceerd in Het Poelaertplein) 95 EUR


(*) Ingeschreven op de lijst van stagiairs sinds 2 september 2015 of later.
(**) Advocaat sinds 1 september 2001 of later.
(***) Advocaat sinds 31 augustus 2001 of vroeger.
Indien de advocaat of de advocaat-stagiair zijn inschrijving op het tableau dan wel de lijst van stagiairs heeft laten schorsen, dan worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd. 
 

Wij herinneren u aan de goede traditie dat stagemeesters de betaling van de lidgelden voor hun stagiairs (en medewerkers) voor hun rekening nemen.

 

U kan uw lidmaatschap aanvragen via onze website http://www.vlaamspleitgenootschap.be. U dient aldaar de gevraagde gegevens in te vullen, waarna u wordt doorverwezen naar de online betalingswebsite van Ingenico (Ogone). Van zodra uw betaling in orde is, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw lidmaatschap evenals een debetnota.

De bevestigingse-mail van uw lidmaatschap zal tevens een specifieke "lidmaatschapscode" vermelden die u ten allen tijde kan gebruiken om u in te schrijven voor onze activiteiten en/of opleidingen. Deze lidmaatschapscode geeft eveneens recht op de ledenkortingen. Bewaar uw lidmaatschapscode dus goed.

Een handleiding over het online inschrijvingssysteem vindt u hier.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan u zich steeds wenden tot het secretariaat van het Vlaams Pleitgenootschap in het Justitiepaleis, elke voormiddag van maandag tot donderdag. U kan het secretariaat ook bereiken via e-mail op info@vlaamspleitgenootschap.be.

 

Wij hopen u op tal van activiteiten te mogen begroeten!

 

Met vriendelijke confraternele groeten,

 

 

Tim Treunen                                                                     Philippe Van Gaever

 

Voorzitter 2017 -2018                                                         Penningmeester 2017-2018

 

Nieuwe leden
Individuele inschrijving (1 lid)
Groepsinschrijving (meerdere leden)   Kantoor registratie
Bestaande leden
Hernieuwing individuele inschrijving (1 lid)   Hernieuwing groepsinschrijving

welkom | over ons | activiteiten | opleiding | poelaertplein | foto's | jobs | lidmaatschap | contact

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel vzw
Justitiepaleis Poelaertplein 1000 Brussel | T. 02 508 65 83 - F. 02 508 65 82 | KBO. 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be

 

created by DMenP